Планинарстване

Туристическа дейност за всички възрасти. Натоварването е съобразено с физическите възможности и възрастта на хората.

Предлагаме спортна програма, свързана с използване на различни средства за предвижване:
  • Пешеходен туризъм
  • Разполагаме с планински велосипеди(байкове),за преминаване на различни по трудност маршрути.
  • Гребни лодки,стабилни двуместни каяци за гребане във водите на яз."Широка Поляна"
  • Топографски карти и компаси за ориентиране.


Неразделна част от планинарството е опазването на околната среда.